U bent hier

Adreswijziging

Als je verhuist, moet je je nieuw adres binnen de acht werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van je nieuwe stad of gemeente. Maar ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist moet je dit aangeven.

Voorwaarden

Je kan de verhuis pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.

Procedure

Er zijn verschillende manieren om je adreswijziging door te geven:

  • Je kan langsgaan bij de dienst Burgerzaken van uw nieuwe gemeente
  • Je kunt de adreswijziging schriftelijk (digitaal loket, e-mail of fax) melden aan je nieuwe gemeente.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Je hoeft niet langer iets in je vorige woonstgemeente te doen. De dienst burgerzaken van Koksijde brengt je vorige gemeente op de hoogte van je adreswijziging.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven heb je een geldig identiteitsbewijs nodig met je rijksregisternummer.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Na de aangifte controleert een wijkinspecteur / wijkagent of je werkelijk op het aangegeven adres je hoofdverblijfplaats hebt. De datum inschrijving is dezelfde datum van de aangifte adreswijziging mits positieve vaststelling wijkpolitie. Na deze controle schrijft de dienst Burgerzaken je op uw nieuwe adres in. Vanaf een week na deze controle kan je je identiteitskaart op de dienst Burgerzaken laten aanpassen. Hiervoor heb je je elektronische identiteitskaart met PIN-code en/of PUK-code nodig.

Vanaf het moment dat je identiteitskaart aangepast is, kan je je particulieren correspondenten van je adresverandering op de hoogte brengen. Alle openbare instellingen worden via het rijksregister en de Kruispuntbank van je adreswijziging in kennis gesteld.

Wat meebrengen

  • Je elektronische identiteitskaart met PIN-code.
  • Het bewijs van inschrijving dat de wijkagent ondertekend heeft.

Bedrag

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.