U bent hier

Adresopzoekingen

Door de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer dd. 08/12/92 (wet op de privacy) mag geen informatie uit de bevolkingsregisters worden doorgegeven aan derden. Dit kan enkel binnen een wettelijk voorzien kader.