U bent hier

Adoptie

In België bestaan er twee soorten adopties: de gewone adoptie en de volle adoptie.

Bij gewone adoptie blijft de band met de oorspronkelijke ouders bestaan. Er is enkel een band tussen het kind en de adoptant(en).

Bij volle adoptie wordt de band met de oorspronkelijke familie opgeheven. De volle adoptie verleent aan het kind en aan zijn afstammelingen hetzelfde statuut en dezelfde rechten en verplichtingen als zij zouden hebben indien het kind geboren was uit de adoptant(en).

De griffie van de familierechtbank zal het vonnis opnemen in de DABS-toepassing (Databank Akten van de Burgerlijke Stand).

Meer informatie over de voorwaarden en de te volgen procedure in België en in het buitenland is te vinden op de website van Kind en Gezin.

Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Tel. 02 533 14 76
Fax  02 534 13 82
Website www.kindengezin.be