U bent hier

Adoptie

In België bestaan er twee soorten adopties: de gewone adoptie en de volle adoptie.

Bij gewone adoptie blijft de band met de oorspronkelijke ouders bestaan. Er is enkel een band tussen het kind en de adoptant(en).

Bij volle adoptie wordt de band met de oorspronkelijke familie opgeheven. De volle adoptie verleent aan het kind en aan zijn afstammelingen hetzelfde statuut en dezelfde rechten en verplichtingen als zij zouden hebben indien het kind geboren was uit de adoptant(en).

De dienst Burgerzaken zal na goedkeuring van de rechtbank het vonnis overschrijven en alle akten aanpassen.

Voor meer informatie over de voorwaarden en de te volgen procedure in België en in het buitenland moet je zich voor de Vlaamse Gemeenschap wenden tot Kind en Gezin.

Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Tel. 02 533 14 76
Fax  02 534 13 82
Website www.kindengezin.be