U bent hier

Actueel overzicht van alle bestaande belastingen/retributies

Elke belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen een op zijn naam gevestigde belasting.

Orgaan Datum Bekendmaking Besluit
GR 29/04/2024 02/05/2024

Hervaststelling retributiereglement zwembad Hoge Blekker met ingang van 1 juni 2024

CBS 18/03/2024 19/03/2024

Goedkeuring van de retributie voor verkoop artikelen in shop Ten Bogaerde naar aanleiding van de expo '5 + 1'

CBS 11/03/2024 12/03/2024

Hervaststelling retributiereglement voor de verhuur van gemeentelijke infrastructuur Gemeente Koksijde

GR 22/01/2024 26/01/2024 Goedkeuren ingebruikname Vastgoedinformatieplatform en hervaststellen van het retributiereglement vastgoedinformatie
GR 22/01/2024 26/01/2024 Goedkeuren retributie voor individueel tarief en groepstarief bezoek aan NAVIGO Visserijmuseum
GR 18/12/2023 22/12/2023

Hervaststellen retributie op het straatparkeren

CBS 27/11/2023 28/11/2023

Vaststellen retributiereglement van kosten voor meerdaagse uitstappen gemeentelijke basisscholen Koksijde en Oostduinkerke 2024

GR 13/11/2023 21/11/2023

Goedkeuring retributiereglement voor het huren van fietskluizen

GR 13/11/2023 21/11/2023

Vaststellen retributiereglement voor het aanbieden van huishoudelijk restafval via de Milieupunten

GR 13/11/2023 21/11/2023

Retributiereglement voor toegang tot het parcours van X2O Cyclocross - Vlaamse Duinencross 2024

GR 04/09/2023 07/09/2023

Goedkeuring retributiereglement gevonden voorwerpen

GR 04/09/2023 07/09/2023 Goedkeuren belastingreglement op de ambulante handel op door de gemeente ingerichte openbare markten (periode van 1 januari 2024 tot 31 december 2027)
CBS 04/09/2023 05/09/2023

Vaststellen retributiereglement van vaste en vrijblijvende kosten Westhoek Academie Koksijde 2023-2024

CBS 04/09/2023 05/09/2023

Vaststellen van het retributiereglement van de vaste en vrijblijvende kosten van de gemeentelijke basisscholen Koksijde en Oostduinkerke voor het schooljaar 2023-2024

CBS 30/06/2023 30/06/2023

Goedkeuren retributie voor de verkoop van goederen op de expo Joëlle Dubois

GR 22/05/2023 25/05/2023

Hervaststellen retributie op het straatparkeren

CBS 03/04/2023 04/04/2023

Goedkeuren retributiereglement voor het verhuur van gemeentelijke infrastructuur gemeente Koksijde

GR 27/03/2023 29/03/2023

Goedkeuren retributiereglement op de afgifte omgevingsdocumenten en dossierkosten omgevingsvergunning 2023-2025

GR 27/03/2023 29/03/2023

Vaststellen belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten - 2023-2025

GR 27/03/2023 29/03/2023

Goedkeuren aansluiting Vastgoedinformatieplatform en retributiereglement vastgoedinformatie

GR 27/02/2023 06/03/2023

Hervaststelling retributiereglement zwembad Hoge Blekker met ingang van 1 april 2023

CBS 27/12/2022 28/12/2022

Vaststellen retributiereglement uitleendienst jeugddienst

GR 19/12/2022 21/12/2022

Vaststellen retributie op het afleveren van badge voor activering slagboom 2023-2025

GR 19/12/2022 21/12/2022

Vaststellen retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - 2023-2025

CBS 26/09/2022 27/09/2022 Vaststellen retributiereglement van vaste en vrijblijvende kosten Westhoek Academie Koksijde 2022-2023
GR 05/09/2022 09/09/2022

Vaststellen retributiereglement voor de inzameling aan huis van groente-, fruit- en tuinafval (gft), huishoudelijk restafval en vergelijkbaar bedrijfsafval in containers - 2022-2025

GR 05/09/2022 09/09/2022

Goedkeuren belasting op de afgifte van restafval- en PMD-zakken – 2022-2025

CBS 18/07/2022 19/07/2022

Vaststellen van het retributiereglement van de kosten voor meerdaagse uitstappen van de gemeentelijke basisscholen Koksijde en Oostduinkerke voor het jaar 2022

CBS 18/07/2022 19/07/2022

Vaststellen van het retributiereglement van de vaste en vrijblijvende kosten van de gemeentelijke basisscholen Koksijde en Oostduinkerke voor het schooljaar 2022-2023

GR 21/02/2022 25/02/2022 Hervaststelling retributiereglement bibliotheek Koksijde
GR 22/11/2021 24/11/2021 Vaststellen retrubutiereglement voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur: snookerzaal Ster Der Zee
GR 22/11/2021 24/11/2021 Vaststellen retributiereglement voor de verkoop van papieren zakken om keukenafval in te verzamelen vooraleer dit in de gft-container te deponeren
GR 22/11/2021 24/11/2021 Vaststellen retributiereglement voor de inzameling aan huis van asbesthoudende cementgebonden bouwmeterialen
GR 26/03/2021 29/03/2021

Hervaststellen belastingreglement op de begravingen of de ontgravingen - 2021-2025

GR 14/12/2020 16/12/2020
GR 16/11/2020 17/11/2020
GR 16/11/2020 17/11/2020
GR 21/10/2020 22/10/2020
GR 18/05/2020 27/05/2020
GR 18/05/2020 27/05/2020
GR 20/04/2020 24/04/2020
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 12/12/2018 18/12/2018
GR 28/05/2018 05/07/2018
GR 18/04/2017 28/04/2017
CBS 20/06/2016 24/06/2016
CBS 22/02/2016 03/03/2016 Retributie_uitlenen_materiaal.pdf
ZR 14/01/2016 28/01/2016 Retributiereglement_op_brandweerinterventies_en_brandpreventie.pdf
ZR 02/01/2015 08/01/2015 Retributiereglement_zone_WH.pdf