U bent hier

Actueel overzicht van alle bestaande belastingen/retributies

Elke belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen een op zijn naam gevestigde belasting.

Orgaan Datum Bekendmaking Besluit
GR 29/06/2020 08/07/2020
GR 18/05/2020 27/05/2020
GR 18/05/2020 27/05/2020
GR 20/04/2020 24/04/2020
GR 17/02/2020 21/02/2020
GR 17/02/2020 21/02/2020
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
GR 16/12/2019 20/12/2019
CBS 16/12/2019 19/12/2019

CBS 18/11/2019 19/11/2019
GR 21/10/2019 29/10/2019
CBS 14/10/2019 15/10/2019
GR 12/12/2018 18/12/2018
CBS 27/08/2018 28/08/2018
GR 28/05/2018 05/07/2018
GR 28/05/2018 05/06/2018
GR 26/03/2018 27/03/2018
GR 18/12/2017 24/01/2018
GR 18/12/2017 27/12/2017
GR 18/12/2017 27/12/2017
GR 18/12/2017 27/12/2017
GR 23/10/2017 30/10/2017
GR 28/08/2017 31/08/2017
GR 26/06/2017 12/07/2017
GR 26/06/2017 12/07/2017
GR 26/06/2017 12/07/2017
GR 18/04/2017 28/04/2017
GR 20/03/2017 30/03/2017
GR 20/03/2017 30/03/2017
GR 20/03/2017 30/03/2017
GR 20/02/2017 01/03/2017
GR 20/02/2017 01/03/2017
GR 20/02/2017 01/03/2017
GR 19/12/2016 28/12/2017
GR 19/12/2016 28/12/2016
GR 19/12/2016 28/12/2016
GR 19/12/2016 28/12/2016
GR 19/12/2016 28/12/2016
GR 21/11/2016 06/12/2016
GR 24/10/2016 08/11/2016
CBS 20/06/2016 24/06/2016
GR 21/03/2016 24/03/2016 Belasting_op_de_ambulante_handel_op_de_door_de_gemeente_ingerichte_openbare_markten.pdf
CBS 22/02/2016 03/03/2016 Retributie_uitlenen_materiaal.pdf
ZR 14/01/2016 28/01/2016 Retributiereglement_op_brandweerinterventies_en_brandpreventie.pdf
GR 21/12/2015 30/12/2015 Belasting_vergunning_gebruik_strand_vissen_met_staande_netten_periode_20162019.pdf
GR 21/12/2015 30/12/2015 Belasting_tweede_verblijven_periode_20162019.pdf
GR 21/12/2015  30/12/2015 Milieubelasting_periode_20162019.pdf
GR 21/12/2015 30/12/2015 Gemeentelijke_saneringsbijdrage_aan_te_rekenen_aan_de_verbruiker_en_eigen_waterwinners_transportovereenkomst_met_iwva_dj_20152019.pdf
ZR 02/01/2015 08/01/2015 Retributiereglement_zone_WH.pdf
GR 22/04/2014 23/04/2014 Belasting_op_kampeerterreinen_periode_20142019.pdf
GR 22/04/2014 23/04/2014 Belasting_op_weghalen_en_verwijderen_van_afvalstoffen_gestort_op_niet_reglementaire_plaatsen_of tijdstippen_of_in_nietreglementaire_recipienten_periode_20142019.pdf
GR 22/04/2014 23/04/2014 Belastingreglement_op_het_gebruik_van_de_openbare_weg_voor_publicitaire_doeleinden_periode_20142019.pdf
GR 22/04/2014 23/04/2014 Retributiereglement_op_de_begravingen_of_ontgravingen_periode_20142019.pdf
GR 22/04/2014 23/04/2014 Verhaalbelasting_op_het_aanleggen_van_riolen_periode_20142019.pdf
GR 22/04/2014 23/04/2014 Opheffen_reglement_tot_tussenkomst_bij_aankoop_van_een_rookdetector.pdf
Inhoud Reglement
Dienstverlening: gezinszorg aan huis
Dienstverlening: klusjesdienst aan huis
Dienstverlening: personenalarmtoestel
Dienstverlening: poetsdienst met dienstencheques
Dienstverlening: maaltijden aan huis
Dienstverlening: minder mobielen centrale
Dienstverlening: maaltijden in Dunecluze
Sociale dienst: financiële steun
Sociale dienst: huurwaarborg
Sociale dienst: mantelzorgpremie
Sociale dienst: medische kosten vreemdelingen
Sociale dienst: socio culturele participatie
Sociale dienst: tussenkomst treintickets
Sociale dienst: reglement NEST (Nog Even Samen Thuiszorg)
Sociale dienst: doorgangswoning Doornhuys exploitatiereglement
Sociale dienst: doorgangswoning Doornhuys huishoudelijk reglement
Assistentiewoningen Maartenoom: toewijsreglement
Assistentiewoningen Maartenoom: reglement tussenkomst dagprijs
OCMW-raad: huishoudelijk reglement
OCMW-raad: deontologische code raad voor maatschappelijk welzijn en vast bureau
Bijzonder comité voor de sociale dienst: huishoudelijk reglement  
Bijzonder comité voor de sociale dienst: deontologische code  
OCMW-personeel: rechtspositieregeling