U bent hier

Middeleeuws Vlaanderen: Heren, boeren en reizigers. De ingrijpende transformaties in de volle Middeleeuwen (10de-12de eeuw)

Lessenreeks
Tijdens de middeleeuwen (ca. 500-1500 na Chr.) was het Graafschap Vlaanderen een uiterst dynamische regio, met een bloeiende economische en culturele ontwikkeling, maar ook met perioden van intense crisis. Door de samenwerking van archeologen met collega’s uit andere wetenschapsdomeinen en door de zeer sterke toename aan archeologisch onderzoek in Vlaanderen gedurende het laatste decennium, kan een nieuw en gevarieerd onderbouwd inzicht worden geboden in de ontwikkeling van deze kleine doch merkwaardige regio bij de Noordzee, en dit over een periode van 1000 jaar. MAANDAG 25 OKTOBER 2021 HEREN, BOEREN EN REIZIGERS. DE INGRIJPENDE TRANSFORMATIES IN DE VOLLE MIDDELEEUWEN (10DE- 12DE EEUW)

Vanaf de 10de eeuw traden ingrijpende veranderingen op die de leefomgeving fundamenteel veranderden, en tot op heden hun diepe sporen nalaten in het landschap van de steden en het platteland. Steden verrezen in een dichtheid en omvang die zijn gelijke niet kende in contemporain Europa. Ondernemende graven lieten de wildernis omzetten in cultuurland en stichten steden zoals Damme en Nieuwpoort. Abdijen en boerderijen richtten het landschap in van kust tot kempen, met een sterke druk op de draagkracht van de bodem en het bosbestand tot gevolg. Onder stimulans van lokale edellieden verrezen overal versterkingen die als aantrekkingspolen fungeerden en soms de kern van de latere dorpen zouden worden. Tegen deze dynamische achtergrond ontwikkelde er zich ook een sterke economie en een beweging in handelsgoederen en in mensen. Strijders trokken richting Heilig Land en volgend op de verovering van Engeland door Willem de Veroveraar, vestigden Vlamingen zich in kolonistendorpen te Wales.
Wanneer: 
maandag 25 oktober 2021 van 14.00 u. tot 16.00 u.
Waar: 
Casinoplein 11, 8670 Koksijde
8670 Koksijde
Wegbeschrijving
Prijs: 
€ 10
per lessenreeks:: 10 EUR

Vertel het verder