U bent hier

Duurzaam materiaalgebruik en recyclage:: Materialen en hun eigenschappen: innovatie langsheen de volledige levenscyclus

Lessenreeks
Materialen zijn cruciaal voor onze samenleving en welvaart, vaak veel meer dan we beseffen. Aan elk ontwerp van elk onderdeel van een product is onlosmakelijk een materiaalkeuze verbonden. We vinden deze materialen echter zelden in een bruikbare vorm in de natuur en het kost heel wat energie, en bijbehorende CO2-uitstoot, om de natuurlijke grondstoffen om te zetten in bruikbare materialen. Recyclage zal ervoor zorgen dat we deze energie deels kunnen recupereren wanneer we het materiaal hergebruiken om een nieuw product te maken.

MAANDAG 6 DECEMBER 2021 MATERIALEN EN HUN EIGENSCHAPPEN: INNOVATIE LANGSHEEN DE VOLLEDIGE LEVENSCYCLUS

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN EN ARCHITECTUUR. VAKGROEP MATERIALEN, TEXTIEL EN CHEMISCHE PROCESKUNDE. Prof. Kim Verbeken

Materiaalkunde is een interdisciplinaire wetenschap die aspecten uit o.a. de natuurkunde, scheikunde en mechanica combineert. Elk materiaal heeft een waaier aan eigenschappen zoals bijvoorbeeld thermische, mechanische, magnetische en elektrische eigenschappen. De materiaalkunde bestudeert de relatie tussen deze eigenschappen en de structurele karakteristieken van het materiaal op microscopische en zelfs atomaire schaal. Deze kennis wordt gebruikt om innovatieve oplossingen te zoeken voor bepaalde problemen waarbij de microstructuur, via een aangepast productieproces, gestuurd wordt in de richting van zo optimaal mogelijke eigenschappen. Dit concept wordt in deze lezing aan de hand van een aantal praktische voorbeelden geïllustreerd.

Daarnaast bestudeert de materiaalkunde ook de productieprocessen om deze materialen te maken, vertrekkende vanuit grondstoffen zoals ertsen. Daar waar vroeger nauwelijks aandacht besteed werd aan recyclage, de zogenaamde open levenscyclus, proberen we vandaag de levenscyclus van materialen zoveel mogelijk te sluiten. Dat heeft implicaties op deze productieprocessen, maar is absoluut nodig. Studies van de Europese Unie hebben immers zeer duidelijk aangetoond dat de bevoorrading van verschillende materialen kritisch is/wordt. Aangezien Europa zelf nauwelijks primaire grondstoffen (ertsen) bezit, is er geen andere optie dan de kaart van de secundaire grondstoffen (recyclage) te trekken. Bijgevolg moet het recyclageproces eveneens geoptimaliseerd worden. De beschikbaarheid van materialen en de vele facetten van het begrip schaarste en mogelijke potentiële oplossingen zullen in deze lezing besproken worden. Er zal aangetoond worden dat materiaalkundige inzichten cruciaal zullen zijn om deze problematiek het hoofd te kunnen bieden.
Wanneer: 
maandag 06 december 2021 van 14.00 u. tot 16.00 u.
Waar: 
Casinoplein 11, 8670 Koksijde
8670 Koksijde
Wegbeschrijving
Prijs: 
€ 10
per lessenreeks: 10 EUR

Vertel het verder