U bent hier

Duurzaam materiaalgebruik en recyclage: Hoogtechnologische toepassingen: een complex materiaalvraagstuk van ontginning tot recyclage

Lessenreeks
Materialen zijn cruciaal voor onze samenleving en welvaart, vaak veel meer dan we beseffen. Aan elk ontwerp van elk onderdeel van een product is onlosmakelijk een materiaalkeuze verbonden. We vinden deze materialen echter zelden in een bruikbare vorm in de natuur en het kost heel wat energie, en bijbehorende CO2-uitstoot, om de natuurlijke grondstoffen om te zetten in bruikbare materialen. Recyclage zal ervoor zorgen dat we deze energie deels kunnen recupereren wanneer we het materiaal hergebruiken om een nieuw product te maken.

MAANDAG 13 DECEMBER 2021 HOOGTECHNOLOGISCHE TOEPASSINGEN: EEN COMPLEX MATERIAALVRAAGSTUK VAN ONTGINNING TOT RECYCLAGE

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN EN ARCHITECTUUR. VAKGROEP MATERIALEN, TEXTIEL EN CHEMISCHE PROCESKUNDE. Prof. Kim Verbeken

Heel wat hoogtechnologische producten die we dagelijks gebruiken zoals onze tablet, smartphone of laptop bevatten verschillende zeldzame metalen. Ook al staan we hier nauwelijks bij stil, toch zijn deze essentieel voor de werking ervan. De vraag naar deze materialen is de afgelopen decennia enorm gestegen, maar hun beschikbaarheid is beperkt en we botsen echt tegen de limieten van onze groei.

Een duurzaam gebruik van deze metalen stelt ons evenwel voor het volgend vraagstuk: hoeveel metaal gaat er verloren tijdens elke stap van de volledige metaal/product levenscyclus en hoe kunnen we deze beïnvloeden via sociale, economische en technologische factoren? In deze lezing zal aangetoond worden dat het antwoord op deze vraag zeer specifiek is voor deze metalen die we absoluut nodig hebben.

Geopolitieke redenen spelen een rol en er zal aangetoond worden waarom zelfs de gekende economische wet van vraag en aanbod vaak niet langer geldig is. Daarenboven blijkt de recyclage-efficiëntie van verschillende van deze metalen vandaag lager dan 1% en ook dat heeft zeer specifieke redenen. Inzicht in dit complexe vraagstuk zal in deze lezing gegeven worden door de vele facetten ervan systematisch te duiden.
Wanneer: 
maandag 13 december 2021 van 14.00 u. tot 16.00 u.
Waar: 
Cultuurcentrum CasinoKoksijde
Casinoplein 11, 8670 Koksijde
8670 Koksijde
Wegbeschrijving
Prijs: 
€ 10
per lessenreeks: 10 EUR

Vertel het verder