U bent hier

Aangifte overlijden

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

Wie moet je verwittigen bij een overlijden?

Bij een overlijden verwittig je best een geneesheer of de dienst 100 indien je de arts niet kan bereiken. Ingeval van een onnatuurlijke dood zoals zelfmoord, een gewelddadig of verdacht overlijden, een ongeval, een niet vast te stellen overlijden… moet je de politie verwittigen. Dit kan voor een overlijden te Koksijde op het nummer 058 53 30 00 of via de dienst 101.

Procedure

Een overlijden moet zo snel mogelijk aangegeven worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden.

 • De vaststelling van het overlijden zelf gebeurt door een geneesheer. Hij of zij stelt een overlijdensattest op.
 • Vervolgens moet het overlijden zo snel mogelijk aangegeven worden (de overlijdensaangifte zelf) bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten. Maar je kan dit ook zelf doen.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van overlijden op. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden.

Wat meebrengen

Bij de aangifte van het overlijden moet je volgende documenten meebrengen:

 • Overlijdensattest dat de dokter heeft geschreven (bijlage 3C).
 • Identiteitskaart van de overledene.
 • Identiteitskaart van de aangever.
 • Trouwboekje van de overledene.
 • Rijbewijs van de overledene.
 • Eventueel een laatste wilsbeschikking van de overledene.
 • De toelating tot begraven van het gemeentebestuur waar de begrafenis plaatsheeft indien de begrafenis niet plaats heeft in Koksijde.
 • Voor crematie: een aanvraag tot crematie, een bijkomend medisch attest van de beëdigde arts of de arts die het overlijden heeft vastgesteld (bij natuurlijk overlijden).

Bij een verdacht of gewelddadig overlijden neem je volgende extra documenten mee:

 • proces-verbaal van een officier van de politie
 • toelating tot begraven of crematie van de procureur des Konings.

Bedrag

De overlijdensaangifte is gratis.