U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Arthurlaan 15A.

De bevoegde overheid heeft een vergunning afgeleverd;

De aanvrager - Lore Crabbé - had een aanvraag ingediend voor beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen - duplicaat van 2022153208. De geplande werken zijn gelegen te Koksijde, Arthurlaan 15A;

Het dossier kan in beperkte mate geraadpleegd worden via het Omgevingsloket.

Het ligt ook ter inzage bij de dienst stedenbouw van het gemeentehuis te Koksijde tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde

De diensten werken op afspraak. Gelieve  via de website een afspraak vast te leggen. Kies voor het product ‘bouwen en verbouwen – inzage lopende omgevingsvergunningsaanvraag'. Raadpleeg het dossier (gedeeltelijk) via de Vlaamse overheid (omgevingsloket).

 

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2023002661);

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.

Contact en openingsuren

Gemeentehuis
Zeelaan 303
8670 Koksijde
Telefoon: 
058 53 30 30
E-mailadres: 
info [at] koksijde.be