U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Elisabethlaan 18.

De bevoegde overheid heeft een vergunning afgeleverd;

De aanvrager - Lannoy An - had een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een terras en aanpassing gevelopeningen. De geplande werken zijn gelegen te Koksijde, Elisabethlaan 18;

Het dossier kan in beperkte mate geraadpleegd worden via het Omgevingsloket.

Het ligt ook ter inzage bij de dienst stedenbouw van het gemeentehuis te Koksijde tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde

De diensten werken op afspraak. Gelieve  via de website een afspraak vast te leggen. Kies voor het product ‘bouwen en verbouwen – inzage lopende omgevingsvergunningsaanvraag'. Raadpleeg het dossier (gedeeltelijk) via de Vlaamse overheid (omgevingsloket).

 

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2022151514);

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.

Contact en openingsuren

Gemeentehuis
Zeelaan 303
8670 Koksijde
Telefoon: 
058 53 30 30
E-mailadres: 
info [at] koksijde.be