U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Jakobuskruidstraat 5.

De bevoegde overheid heeft een vergunning afgeleverd;

De aanvrager - B.V.B.A. HOPROM CONSTRUCT - had een aanvraag ingediend voor bouwen van een meergezinswoning. De geplande werken zijn gelegen te Koksijde, Jakobuskruidstraat 5;

Het dossier kan in beperkte mate geraadpleegd worden via https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.

Het ligt ook ter inzage bij de dienst stedenbouw van het gemeentehuis te Koksijde tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde;

De dienst stedenbouw werkt uitsluitend op afspraak. Gelieve dus via de website uw afspraak aan te vragen. Kies voor het product ‘bouwen en verbouwen – inzage lopende omgevingsvergunningsaanvraag’.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2021084416);

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.