U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Gulden Vlieslaan zn (t.h.v. woning Dorlodotlaan 40).

De bevoegde overheid heeft een vergunning afgeleverd;

De aanvrager - FLUVIUS SYSTEM OPERATOR - had een aanvraag ingediend voor het plaatsen en exploiteren van een distributiecabine met transformator (sangatte koksijde nr.21798). De geplande werken zijn gelegen te Koksijde, Gulden Vlieslaan zn (t.h.v. woning Dorlodotlaan 40);

Het dossier kan in beperkte mate geraadpleegd worden via https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.

Het ligt ook ter inzage bij de dienst stedenbouw van het gemeentehuis te Koksijde tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde;

De dienst stedenbouw werkt uitsluitend op afspraak. Gelieve dus via de website uw afspraak aan te vragen. Kies voor het product ‘bouwen en verbouwen – inzage lopende omgevingsvergunningsaanvraag’.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2021082850);

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.