U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te 't Zandkasteeltje 18 en 19.

De bevoegde overheid heeft een weigering afgeleverd;

De aanvrager - N.V. ZANDKASTEELTJE CONSTRUCT - had een aanvraag ingediend voor het plaatsen van zonnepanelen op een eengezinswoning. De geplande werken zijn gelegen te Koksijde, 't Zandkasteeltje 18 en 19;

Het dossier kan in beperkte mate geraadpleegd worden via https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.

Het ligt ook ter inzage bij de dienst stedenbouw van het gemeentehuis te Koksijde tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde;

De dienst stedenbouw werkt uitsluitend op afspraak. Gelieve dus via de website uw afspraak aan te vragen. Kies voor het product ‘bouwen en verbouwen – inzage lopende omgevingsvergunningsaanvraag’.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2021034754);

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.