U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Koninklijke Baan 228.

De bevoegde overheid heeft een vergunning afgeleverd;
De aanvrager - N.V. RETAIL ESTATES - had een aanvraag ingediend voor het regulariseren van de parking residentie Solaria Koksijde. De geplande werken zijn gelegen te Koksijde, Koninklijke Baan 228; 
Het dossier kan in beperkte mate geraadpleegd worden via https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.
Het ligt ook ter inzage bij de dienst stedenbouw van het gemeentehuis te Koksijde tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde; 
De dienst stedenbouw werkt uitsluitend op afspraak. Gelieve dus via de website uw afspraak aan te vragen. Kies voor het product ‘bouwen en verbouwen – inzage lopende omgevingsver-gunningsaanvraag.
U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2020151157);
Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.