U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Anjelierenlaan 1.

De bevoegde overheid heeft een vergunning afgeleverd;
De aanvrager - Dieter Maezele - had een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een zwemvijver en uitbreiding terras. De geplande werken zijn gelegen te Koksijde, Anjelierenlaan 1; 
Het dossier kan in beperkte mate geraadpleegd worden via https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.
Het ligt ook ter inzage bij de dienst stedenbouw van het gemeentehuis te Koksijde tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde; 
De dienst stedenbouw werkt uitsluitend op afspraak.  Gelieve dus via de website uw afspraak aan te vragen. Kies voor het product ‘bouwen en verbouwen – inzage lopende omgevingsvergunningsaan-vraag.
U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2020104106);
Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.