U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Goudendalstraat 7.

De bevoegde overheid heeft een vergunning afgeleverd;
De aanvrager - Joren Levecque - had een aanvraag ingediend voor het vellen van een boom. De ge-plande werken zijn gelegen te Koksijde, Goudendalstraat 7; 
Het dossier ligt ter inzage bij de dienst stedenbouw van het gemeentehuis te Koksijde tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde;
U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2020086845);
Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.