U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Resedaslaan.

De bevoegde overheid heeft een vergunning afgeleverd;

De aanvrager - C.V.B.A. FLUVIUS SYSTEM OPERATOR - had een aanvraag ingediend voor 296118 resedaslaan koksijde. De geplande werken zijn gelegen te Koksijde, Resedaslaan;

Het dossier ligt ter inzage bij de dienst stedenbouw van het gemeentehuis te Koksijde tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde;

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2020039966);

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.

Contact en openingsuren

Gemeentehuis
Zeelaan 303
8670 Koksijde
Telefoon: 
058 53 30 30
E-mailadres: 
info [at] koksijde.be