U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Robert Vandammestraat 21A.

De bevoegde overheid heeft een vergunning afgeleverd;

De aanvrager - Kelly Deman - had een aanvraag ingediend voor bestemmingswijziging showroom naar winkelruimte. De geplande werken zijn gelegen te Koksijde, Robert Vandammestraat 21A;

Het dossier ligt ter inzage bij de dienst stedenbouw van het gemeentehuis te Koksijde tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde;

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2020034985);

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.