U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Koninklijke Baan 83.

De bevoegde overheid heeft een vergunning afgeleverd;

De aanvrager - N.V. RESIDENTIES APOLLO - had een aanvraag ingediend voor het samenvoegen van 2 appartementen f4 van het reeds vergunde project. De geplande werken zijn gelegen te Koksijde, Koninklijke Baan 83;

Het dossier ligt ter inzage bij de dienst stedenbouw van het gemeentehuis te Koksijde tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde;

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 60* dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2020030440);

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.

 

*Gelet het Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid;

Gelet het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning;