U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Dockaertstraat 24.

De bevoegde overheid heeft een vergunning afgeleverd;

De aanvrager - Patrick Maes - had een aanvraag ingediend voor het bouwen van een tuinhuis. De geplande werken zijn gelegen te Koksijde, Dockaertstraat 24;

Het dossier ligt ter inzage bij de dienst stedenbouw van het gemeentehuis te Koksijde tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde;

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2020019190);

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.