U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Zandzeggestraat 24.

De bevoegde overheid heeft een vergunning afgeleverd;
De aanvrager - Vereniging van Mede-Eigenaars Residentie Zeeberm te Oostduinkerke - had een aan-vraag ingediend voor het uitbreiden van terrassen bij een meergezinswoning. De geplande werken zijn gelegen te Koksijde, Zandzeggestraat 24; 
Het dossier ligt ter inzage bij de dienst stedenbouw van het gemeentehuis te Koksijde tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde;
U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 60* dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2020005427);
Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.

*Gelet het Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksge-zondheid;
Gelet het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning;