U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te A. Bliecklaan 13 - Jaak Van Buggenhoutlaan.

De bevoegde overheid heeft een weigering afgeleverd;

De aanvrager – V.V.Z.R.L. V4 PROJECT K2 - had een aanvraag ingediend voor het bouwen van een meergezinswoning na sloping van bestaande bebouwing. De geplande werken zijn gelegen te Koksijde, A. Bliecklaan 13 - Jaak Van Buggenhoutlaan;

Het dossier ligt ter inzage bij de dienst stedenbouw van het gemeentehuis te Koksijde tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde;

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 60* dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2019131756);

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.

 

*Gelet het Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid;

Gelet het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning;