U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Booitshoekestraat nr. 5, Wulpen.

De bevoegde overheid heeft een weigering afgeleverd;
De aanvrager - Alec Gevaert - had een aanvraag ingediend voor het afbreken en bouwen van nieuw bijgebouw binnen bestaand volume + 2 staanplaatsen. De geplande werken zijn gelegen te Koksijde, Booitshoekestraat nr. 5, Wulpen. 
Het dossier ligt ter inzage bij de dienst stedenbouw van het gemeentehuis te Koksijde tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde;
U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2019041340);
Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.