U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Sloepenlaan 20.

De bevoegde overheid heeft een vergunning afgeleverd;
De aanvrager - Rietveld Bouwprojecten N.V. - had een aanvraag ingediend voor het oprichten van een meergezinswoning na afbraak bestaande woning. De geplande werken zijn gelegen te Koksijde, Sloepenlaan 20. 
Het dossier ligt ter inzage bij de dienst stedenbouw van het gemeentehuis te Koksijde tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde;
U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2019039450);
Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.