U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Zeedijk 230.

De bevoegde overheid heeft een vergunning afgeleverd;
De aanvrager - Aedimar N.V. - had een aanvraag ingediend voor het slopen van 2 meergezinswoningen en bouwen van meergezinswoning. De geplande werken zijn gelegen te Koksijde, Zeedijk 230. 
Het dossier ligt ter inzage bij de dienst stedenbouw van het gemeentehuis te Koksijde tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde;
U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2019036575);
Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.