U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Strandlaan 21.

De bevoegde overheid heeft een vergunning afgeleverd;
De aanvrager - Petromatic - had een aanvraag ingediend voor het verbouwen van shop bij tankstation. De geplande werken zijn gelegen te Koksijde, Strandlaan 21.
Het dossier ligt ter inzage bij de dienst stedenbouw van het gemeentehuis te Koksijde tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde;
U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2019032463);
Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.