U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Zeedijk 433 bus 401.

De bevoegde overheid heeft een weigering afgeleverd;
De aanvrager - Veerle Verkouille - had een aanvraag ingediend voor het uitbreiden van een bestaand balkon (regularisatie) aan de achterzijde van een appartement op de 4e verdieping. De geplande werken zijn gelegen te Koksijde, Zeedijk 433 bus 401;
Het dossier ligt ter inzage bij de dienst stedenbouw van het gemeentehuis te Koksijde tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde;
U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2019031849);
Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.