U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te C. Schoolmeesterslaan 41.

De bevoegde overheid heeft een vergunning afgeleverd;
De aanvrager - Greta Mestdagh - had een aanvraag ingediend voor regularisen van 2 niet-vergunde parkeerplaatsen in de zijtuin. De geplande werken zijn gelegen te Koksijde, C. Schoolmeesterslaan 41.  
Het dossier ligt ter inzage bij de dienst stedenbouw van het gemeentehuis te Koksijde tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde;
U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2019027585);
Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.