U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Abdijstraat.

De bevoegde overheid heeft een vergunning afgeleverd;
De aanvrager - Frank Maes en Astrid Bonduel - had een aanvraag ingediend voor het bouwen van een ééngezinswoning met aanpalend bijgebouw. De geplande werken zijn gelegen te Koksijde, Abdijstraat.
Het dossier ligt ter inzage bij de dienst stedenbouw van het gemeentehuis te Koksijde tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde;
U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2019026493);
Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.