U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Ammanswallestraat 24.

De bevoegde overheid heeft een vergunning afgeleverd;
De aanvrager - Cottenye Christophe - had een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een tuinhuis. De geplande werken zijn gelegen te Koksijde, Ammanswallestraat 24. 
Het dossier ligt ter inzage bij de dienst stedenbouw van het gemeentehuis te Koksijde tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde;
U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2019020880);
Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.