U bent hier

Openbaar onderzoek voor een project gelegen in Noordduinen 27, 8670 Koksijde;

Referentie omgevingsloket: OMV_2019020105

Volgende aanvrager(s): VANDAELE KURT, heeft/hebben een aanvraag ingediend voor: het verbouwen van een woning (regularisatie). De aanvraag heeft als adres(sen): Noordduinen 27, 8670 Koksijde; .

De aanvraag ligt van 8 maart 2019 tot en met 6 april 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving op volgend adres:

Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de periode van het openbaar onderzoek via het omgevingsloket via referentienr. OMV_2019020105.  

Let wel: Enkel de indieners van een bezwaar kunnen een beroepsprocedure starten na de beslissing door de behandelende overheid !