U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Cornelis Devoslaan 19.

De bevoegde overheid heeft een vergunning afgeleverd;
De aanvrager - De Wilde - Theys - had een aanvraag ingediend voor het bouwen van een poolhouse en tuinberging. De geplande werken zijn gelegen te Koksijde, Cornelis Devoslaan 19 
Het dossier ligt ter inzage bij de dienst stedenbouw van het gemeentehuis te Koksijde tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde;
U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2019018348);
Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.