U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Zeedijk 478.

De bevoegde overheid heeft een vergunning afgeleverd;
De aanvrager - VME Residentie Commodore - had een aanvraag ingediend voor het renoveren van de voorgevel. De geplande werken zijn gelegen te Koksijde, Zeedijk 478 
Het dossier ligt ter inzage bij de dienst stedenbouw van het gemeentehuis te Koksijde tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde;
U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2019007782);
Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.