U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Zeelaan 39.

De bevoegde overheid heeft een vergunning afgeleverd;

De aanvrager - Colim - had een aanvraag ingediend voor het aanpassen van de toegangsweg colruyt. De geplande werken zijn gelegen te Koksijde, Zeelaan 39

Het dossier ligt ter inzage bij de dienst stedenbouw van het gemeentehuis te Koksijde tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde;

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2019004506);

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.