U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Leopold II Laan 30, 8670 Koksijde.

Referentie omgevingsloket: OMV_2019001359
De bevoegde overheid heeft een Vergunning afgeleverd. 
De aanvrager  Swinnen Blanka Matthieu, had(den) een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een nieuwe luifel, windschermen en lichtreclame. De geplande werken zijn gelegen in : Leopold II Laan 30, 8670 Koksijde.
Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving ligt tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.
U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2019001359)
Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket