U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Koninklijke Prinslaan 10.

De bevoegde overheid heeft een vergunning afgeleverd;

De aanvrager - Raymond Vanspeybrouck - had een aanvraag ingediend voor het vellen van een boom. De geplande werken zijn gelegen te Koksijde, Koninklijke Prinslaan 10

Het dossier ligt ter inzage bij de dienst stedenbouw van het gemeentehuis te Koksijde tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde;

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2019000860);

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.