U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Mereldreef 2.

De bevoegde overheid heeft een vergunning afgeleverd;

De aanvrager - Vanacker - Demerre - had een aanvraag ingediend voor het verbouwen en uitbreiden van een woning. De geplande werken zijn gelegen te Koksijde, Mereldreef 2

Het dossier ligt ter inzage bij de dienst stedenbouw van het gemeentehuis te Koksijde tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde;

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2018151407);

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.