U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Koninklijke Baan 122, 8670 Koksijde.


Referentie omgevingsloket: OMV_2018150044
De bevoegde overheid heeft een Vergunning afgeleverd. 
De aanvrager  THV ARNOLDUS  (THV ARNOLDUS), had(den) een aanvraag ingediend voor het bouwen van een meergezinswoning. De geplande werken zijn gelegen in : Koninklijke Baan 122, 8670 Koksijde; .
Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving ligt tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.
U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2018150044)
Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket