U bent hier

Beslissing / Aktename voor het perceel gelegen te Huldelaan 6, 8670 KoksijdeHuldelaan 4, 8670 Koksijde.

Referentie omgevingsloket: OMV_2018145180

De bevoegde overheid heeft een Vergunning afgeleverd.

De aanvrager  Cloet Heinz-Peter, had(den) een aanvraag ingediend voor het samenvoegen van 2 woningen. De geplande werken zijn gelegen in : Huldelaan 6, 8670 Koksijde; Huldelaan 4, 8670 Koksijde; .

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving ligt tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2018145180)

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket

Contact en openingsuren

Gemeentehuis
Zeelaan 303
8670 Koksijde
Telefoon: 
058 53 30 30
E-mailadres: 
info [at] koksijde.be