U bent hier

Beslissing / Aktename voor het perceel gelegen te Conterdijk 9, 8670 Koksijde.

Referentie omgevingsloket: OMV_2018139853

De bevoegde overheid heeft een Vergunning afgeleverd.

De aanvrager  WM HOLDING  (WM HOLDING), had(den) een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van aanpassingswerken aan een bestaande schuur en wijzigen inplanting oprit. De geplande werken zijn gelegen in : Conterdijk 9, 8670 Koksijde; .

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving ligt tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2018139853)

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket