U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Kol. D'Haenenlaan 21, 8670 Koksijde - Kol. D'Haenenlaan 19, 8670 Koksijde

Referentie omgevingsloket: OMV_2018127767
De bevoegde overheid heeft een Vergunning afgeleverd. 
De aanvrager  Vanden Berghe Johan Jozef, had(den) een aanvraag ingediend voor het uitbreiden van een woning met gastenverblijf. De geplande werken zijn gelegen in : Kol. D'Haenenlaan 21, 8670 Koksijde; Kol. D'Haenenlaan 19, 8670 Koksijde; Kol. D'Haenenlaan 21, 8670 Koksijde; .
Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving ligt tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.
U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2018127767)
Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket