U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Zeedijk 313-314, 8670 Koksijde.

Referentie omgevingsloket: OMV_2018120796
De bevoegde overheid heeft een Vergunning afgeleverd. 
De aanvrager  STO REAL ESTATE, had(den) een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de bestemming kelder en gelijkvloers van een appartementsgebouw en het slopen van de voorbouwconstructie. De geplande werken zijn gelegen in : Zeedijk 313- 314, 8670 Koksijde.
Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving ligt tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.
U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2018120796)
Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket