U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Modest Ghyselenstraat , 8670 Koksijde.

Referentie omgevingsloket: OMV_2018116524
De bevoegde overheid heeft een Vergunning afgeleverd. 
De aanvrager  MATEXI afkorting van MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE IMMOBILIEN, had(den) een aanvraag ingediend voor het bouwen van 17 ééngezinswoningen. De geplande werken zijn gelegen in : Modest Ghyselenstraat , 8670 Koksijde.
Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving ligt tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.
U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2018116524)
Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket