U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Zeelaan 24, 8670 Koksijde - Zeelaan 44, 8670 Koksijde.

Referentie omgevingsloket: OMV_2018116430
De bevoegde overheid heeft een Vergunning afgeleverd. 
De aanvrager  gemeentebestuur KOKSIJDE, had(den) een aanvraag ingediend voor het slopen van oud gemeentehuis, oud brandweerarsenaal en woonhuis Niko en aanpalend gebouw. De geplande werken zijn gelegen in :  Zeelaan 24, 8670 Koksijde; Zeelaan 44, 8670 Koksijde.
Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving ligt tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.
U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2018116430)
Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket