U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te G. Scottlaan 21-23, 8670 Koksijde.

Referentie omgevingsloket: OMV_2018113938
De bevoegde overheid heeft een Vergunning afgeleverd. 
De aanvrager  Weyne Projects, had(den) een aanvraag ingediend voor het uitbreiden kelder van een meergezinswoning. De geplande werken zijn gelegen in : G. Scottlaan 21- 23, 8670 Koksijde.
Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving ligt tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.
U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2018113938)
Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket