U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Sangattestraat 20 Koksijde.

Referentie omgevingsloket: OMV_2018110187
De bevoegde overheid heeft een Vergunning afgeleverd. 
De aanvrager  Dehing Jaak, had(den) een aanvraag ingediend voor het snoeien van een esdoorn en het rooien van een populier. De geplande werken zijn gelegen in Sangattestraat 20 Koksijde.
Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving ligt tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.
U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2018110187)
Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket