U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Europaplein 26, 8670 Koksijde.

Referentie omgevingsloket: OMV_2018109032
De bevoegde overheid heeft een Vergunning afgeleverd. 
De aanvrager  Veys Mathieu, had(den) een aanvraag ingediend voor het regulariseren van het samenvoegen van twee studio's. De geplande werken zijn gelegen in : Europaplein 26, 8670 Koksijde.
Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving ligt tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.
U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2018109032)
Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket