U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Zeedijk 448-449, 8670 Koksijde.

Referentie omgevingsloket: OMV_2018107276
De bevoegde overheid heeft een Vergunning afgeleverd. 
De aanvrager  Verhaegen Vincent, had(den) een aanvraag ingediend voor het verbouwen van een gelijkvloers handelspand en appartement. De geplande werken zijn gelegen in : Zeedijk 448-449, 8670 Koksijde 
Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving ligt tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.
U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2018107276)
Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket