U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Zeelaan 97A, 8670 Koksijde-Abdijstraat 7, 8670 Koksijde-Abdijstraat 3, 8670 Koksijde-Abdijstraat 1, 8670 Koksijde-Zeelaan 95, 8670 Koksijde-Abdijstraat 5, 8670 Koksijde-Zeelaan 97, 8670 Koksijde.

Referentie omgevingsloket: OMV_2018105240
De bevoegde overheid heeft een Vergunning afgeleverd. 
De aanvrager  Velle Toon Robert, had(den) een aanvraag ingediend voor het wijzigen van een verkaveling. De geplande werken zijn gelegen in : Zeelaan 97A, 8670 Koksijde; Abdijstraat 7, 8670 Koksijde; Abdijstraat 3, 8670 Koksijde; Abdijstraat 1, 8670 Koksijde; Zeelaan 95, 8670 Koksijde; Abdijstraat 5, 8670 Koksijde; Zeelaan 97, 8670 Koksijde.
Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving ligt tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.
U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2018105240)
Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket