U bent hier

Beslissing voor het perceel gelegen te Koninklijke Baan 216, 8670 Koksijde.

Referentie omgevingsloket: OMV_2018071243
De bevoegde overheid heeft een Vergunning afgeleverd. 
De aanvrager  PRORAM, had(den) een aanvraag ingediend voor het verbouwen van een bestaande winkel bij een tankstation, het hernieuwen en veranderen van de IIOA. De geplande werken zijn gelegen in : Koninklijke Baan 216, 8670 Koksijde;
Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving ligt tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.
U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2018071243)
Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket